Navigace

Obsah

 

"Tak jako nepoužívané železo rezaví,

stojatá voda zahnívá či v zimě zamrzá,

tak mozek bez cvičení leniví."

Leonardo da Vinci

Univerzita volného času v DSR


Univerzita volného času v Domově seniorů Rudná vznikla v roce 2007 a od té doby hraje nenahraditelnou roli v podpůrném neformálním vzdělávání v regionu Praha-Západ. Projekt se zaměřuje na aktivizaci a rozvoj účastníků prostřednictvím smysluplného volnočasového programu, rozvíjení sociálních interakcí a budování přirozených sociálních kontaktů s osobami z jiného sociálního prostředí a podporu mezigeneračního setkávání. Cílovými skupinami projektu jsou osoby ohrožené sociální izolací i z důvodu množství volného času, který mají právě kvůli své sociální nebo zdravotní situaci. Jedná se tedy především o seniory, invalidní seniory, osoby nezaměstnané či osoby na rodičovské dovolené. 

Program ÚNOR 2019 – KVĚTEN 2019:


ÚNOR 2019


  7. 2. 2019 – PRAHA UMĚLECKÁ – Praha v letech velké války 1914- 1918
14. 2. 2019 – SVĚTOVÉ DĚJINY – Dějiny zemí – Dějiny Vietnamu I.
21. 2. 2019 – ASTRONOMIE – 100 let české astronomie
28. 2. 2019 – PŘÍRODA – Ochrana přírody a krajiny v ČR


BŘEZEN 2019


  7. 3. 2019 – PRAHA UMĚLECKÁ – Hosp. a soc. důsledky války v Praze
14. 3. 2019 – SVĚTOVÉ DĚJINY – Výročí – Druhá republika?!
21. 3. 2019 – ASTRONOMIE – Největší dalekohledy světa
28. 3. 2019 – PŘÍRODA – Stupně ochrany přírody


DUBEN 2019


  4. 4. 2019 – PRAHA UMĚLECKÁ – Rok 1918 v Praze
11. 4. 2019 – SVĚTOVÉ DĚJINY – Dějiny zemí – Dějiny Vietnamu II.
18. 4. 2019 – ASTRONOMIE – Nové tisíciletí a všechno jinak
25. 4. 2019 – PŘÍRODA – Významná místa v republice


KVĚTEN 2019


  2. 5. 2019 – PRAHA UMĚLECKÁ – Politické a správní reformy Prahy na počátku republiky
  9. 5. 2019 – SVĚTOVÉ DĚJINY – Dějiny zemí – Dějiny Vietnamu III.
16. 5. 2019 – ASTRONOMIE – 50 let člověka na měsíci
23. 5. 2019 – PŘÍRODA – Rekultivace krajiny a současné problémy
 

Na přednášky není nutné se nijak přihlašovat. Začínají vždy ve 14:00 v Domově seniorů Rudná.

Letní semestr UVČ 2018 - 2019 v Rudné se koná ve spolupráci s:

PhDr. Eliška Kunstová
Členka společnosti Bratří Čapků, historička a učitelka dějepisu. Autorka metodických a didaktických materiálů pro výuku dějepisu na školách.
V UVČ vede již několik přednášky na téma Praha umělecká. 

Mgr. Pavel Martinovský
Absolvoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor ČJ - D II. stupeň. Po nástupu do praxe se věnoval žákům s SPU. V současné době učí na ZŠ Vratislavova na Praze 2 - Vyšehradě. Je členem Asociace učitelů dějepisu (ASUD) a Společnosti bratří Čapků (SBČ). Podílel se na vzniku několika dějepisných metodických sborníků. Mezi jeho vzory patří Eduard Štorch. Snaží se řídit heslem, že na hodinách dějepisu se neustále něco děje.
V UVČ vede již několik let přednášky na téma Světové dějiny.

Vladislav Slezák a Ervín Woller - Hvězdárna Žebrák Zabývají se popularizací astronomie na Hvězdárně Žebrák, doporučeni byli dr. Jiřím Grygarem. Vladislav Slezák je členem Výkonného výboru České astronomické společnosti a v prosinci 2018 vyšla kniha Nebeské symfonie z autorské dílny fotografa Petra Horálka a muzikanta Miloše Rábla, na které se svým námětem podílel. Hvězdárna Žebrák je pak malá astronomická instituce, která byla postavena v roce 1954 a v kopuli ukrývá dalekohled, jehož stavbu inspiroval ve své době největší dalekohled světa na Mt. Palomaru v Kalifornii. V Žebráku probíhají astronomické pořady, pozorování a další rozsáhlá činnost, do budoucna se plánuje i její přístavba.
V UVČ povedou přednášky na téma Astronomie.

Martina Poláčková
Vystudovala geografii a biologii na Přírodovědecké fakultě UK. V současné době učí na základní škole.
V UVČ povede přednášky v tématu: Objevy a dobývání.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či návrhů se můžete obracet na tel.: 311 677 839 linka 310, nebo na e-mail: socialni@dsrudna.cz.