Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov seniorůRudná, poskytovatel sociálních služeb

Časté dotazy

Jak dlouho je zařízení otevřeno?

Jaká je kapacita vašeho zařízení?

Jaké druhy sociální služby poskytujete?

Kdo k vám může nastoupit?

Je možné si vybrat pokoj jednolůžkový x dvoulůžkový, v přízemi x v patře?

Jak získat formulář žádosti?

Co s formulářem dál?

Jak se dozvím že se uvolnilo místo v domově?

Jak postupovat v případě, kdy chci zrušit podanou žádost do domova?

Jak postupovat v případě, kdy zájemce o službu zemře?

Je možné zrušit žádost do DSR pouze na základě ústního sdělení?

Co je individuální plán?

K čemu je dobrý individuální plán?

Kdo je klíčový pracovník?

Co je úkolem klíčového pracovníka?

Co se pro mě změní, když budu mít klíčového pracovníka?

Pokud mi to zdravotní stav dovolí, mohu také nějaký čas pobývat mimo zařízení?

Může za mnou přijít návštěva?

Mohu si do pokoje přivézt vlastní nábytek ?

Pokud budu mít s sebou při nástupu větší částku peněz, vkladní knížku, šperky a jiné cenné věci, zajistí mi zařízení jejich úschovu?

Lze zařídit dosílku důchodu přímo do domova?

Jakým způsobem se hradí pobyt?

Mohu pobyt v DSR kdykoli ukončit i přes nesouhlas rodiny?

Musí rodina zajistit praní mého osobního a ložního prádla? Musím si přivézt vlastní ložní prádlo?

Je překážkou k přijetí klient zcela nepohyblivý, který přijímá pouze kašovitou stravu?

Nabízí vaše zařízení nějaké volnočasové aktivity?

Jaká je možnost ve vašem zařízení rehabilitační péče?

Je možné si u vás objednat obědy a odnášet si je domů?

Ve vašem zařízení poskytujete stravování celodenně?

Vaříte i dietní jídla?

Je možné si sám vařit?

Je možné se zapojit do drobných prací a pomoci tak zaměstnancům?

Mohu do domova docházet jako dobrovolník?


 

Jak dlouho je zařízení otevřeno?

Zařízení bylo otevřeno v dubnu 2003.

Jaká je kapacita vašeho zařízení?

Máme 34 jednolůžkových pokojů s WC, sprchovým koutem a umyvadlem a 11 dvoulůžkových s WC a umyvadlem, čili celkem 56 míst.

Jaké druhy sociální služby poskytujete?

Poskytujeme službu sociální péče podle zákona č. 108/2006 § 49 Domovy pro seniory, která zahrnuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kdo k vám může nastoupit?

Jsme domov pro seniory ve věkové hranici mladší senioři (65-80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří již nemohou ze sociálních či zdravotních důvodů žít ve svém domácím prostředí. Forma služby je pobytová, celoroční.

Je možné si vybrat pokoj jednolůžkový x dvoulůžkový?

Ano. Jen je potřeba tento požadavek uvést v žádosti o umístění.

Jak získat formulář žádosti?

Formulář je možné stáhnout z našich internetových stránek nebo zavolat na náš telefon nebo napsat na naši adresu. Obratem vám formulář zašleme. Dále je možné si formulář vyzvednout osobně v našem domově.

Co s formulářem dál?

Pečlivě a pravdivě vyplníte údaje o žadateli, tedy budoucím možném klientovi. Vyplněný formulář nám pošlete nebo můžete přenést osobně. V případě, že žadatel je naše cílová skupina a není možné ihned podepsat smlouvu o poskytování služby sociální péče, je žadatel zařazen do pořadníku, o čem je písemně vyrozuměn.

Jak se dozvím že se uvolnilo místo v domově?

Jakmile žádost postoupí na přední místa, zavolá žadateli sociální pracovnice našeho domova a domluví s ním návštěvu u nás. Na místě zodpoví veškeré dotazy, zjistí konkrétně o jaké služby bude mít žadatel zájem a vypracuje se tzv. individuální plán. Pokud se ze zdravotních důvodů nemůže žadatel dostavit, domluví si sociální pracovnice schůzku s žadatelem u něj.

Jak postupovat v případě, kdy chci zrušit podanou žádost do domova?

V případě, že již zájem o umístění do DSR není z jakéhokoliv důvodu aktuální, je nutné tuto informaci sdělit písemně. Je třeba napsat žádost o vyřazení z evidence zájemců o službu, podepsat ji a donést osobně, či poslat poštou, e-mailem na adresu DSR. Důležité je, aby žádost o zrušení žádosti podepsal sám žadatel. Její předání již může vyřídit osoba blízká.

Jak postupovat v případě, kdy zájemce o službu zemře?

V případě úmrtí žadatele je nutné, aby nám tuto informaci osoby blízké písemně sdělily. Je možné doložit úmrtní list, či informaci o úmrtí sepsat a poslat (poštou, e-mailem), či donést osobně do DSR.

Je možné zrušit žádost do DSR pouze na základě ústního sdělení?

Bohužel, žádost je možné vyřadit z evidence žadatelů pouze na základě písemného oznámení.

Co je individuální plán?

Individuální plán je souhrn těch osobních cílů, jichž chce klient dosáhnout ve spolupráci se zařízením. Jsou to tedy vždy cíle klienta, které si stanovuje za pomoci klíčového pracovníka.

K čemu je dobrý individuální plán?

 • umožňuje poskytovat služby šité na míru
 • vychází především z individuálních potřeb a nikoliv především z existujících zdrojů a potřeb zařízení (individualizované služby místo plošných)
 • brání tomu, aby poskytování služeb probíhalo jen ze dne na den bez dlouhodobého zaměření k důležitým cílům
 • zaměřené přemýšlení a rozhovory týkající se nepříznivé sociální situace určitého klienta mohou vést k nalezení nových způsobů jejího řešení
 • způsobuje, že kvalitní služby jsou poskytovány všem klientům
 • usnadňuje hodnocení kvality služby

Kdo je klíčový pracovník?

Klíčový pracovník je jmenovitě určený pracovník, který je odpovědný za koordinaci a kvalitu služeb poskytovaných určitému klientovi.

Co je úkolem klíčového pracovníka?

Znát tělesný, duševní a zdravotní stav svého klienta, jeho potřeby a zájmy v souvislosti s životem v domově, vypracovávat jeho individuální plán a starat se o pravidelné vyhodnocování tohoto plánu, hájit práva a zájmy klienta.

Co se pro mě změní, když budu mít klíčového pracovníka?

Běžné každodenní potřeby klienta bude i nadále obstarávat kterýkoli z pracovníků, který je právě ve službě. Nadto zde ale bude jeden z pracovníků, který bude zpravidla lépe než ostatní znát jeho osobní situaci a bude v rámci zařízení osobně odpovědný za kvalitu služeb, které mu zařízení poskytuje.

Pokud mi to zdravotní stav dovolí, mohu také nějaký čas pobývat mimo zařízení?

Ano, tuto skutečnost je však třeba předem nahlásit kvůli odhlášce stravy. Pobyt mimo DSR není omezen, ale maximální počet dnů, za který je možno vrátit poměrnou část úhrady je stanoven na 60 dnů nepřetržitě. Netýká se hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.

Může za mnou přijít návštěva?

Návštěvy mohou klienti přijímat bez omezení, na dvoulůžkových pokojích je nutná dohoda mezi spolubydlícími. Návštěvy by neměly narušovat a omezovat práva ostatních klientů DSR.

Mohu si do pokoje přivézt vlastní nábytek ?

Každý pokoj je standardně vybavený – postel, šatní skříň s nástavcem, stolek+židle, stolek na televizi, prosklená skříňka, botník, polička na knihy, koupelnová skříňka. Klient si může do svého pokoje dát drobné doplňky jako lampička, chladnička, televize, rádio, obrázky na zeď aj.

Je možné si v DSR dát cenné věci do úschovy?

Ano. Všechny pokoje jsou vybaveny uzamykatelnou schránkou, ve které si může klient podle svého úvážení uložit cenné věci. Od této schránky má klíče pouze klient a ekonomka DSR. Duplikát uložený u paní ekonomky je zamčen v trezoru a je použit pouze v případě, že se originál ztratí.

Lze zařídit dosílku důchodu přímo do domova?

Ano, se souhlasem klienta je důchod zasílán ČSSZ přímo na účet DSR tzv. hromadným seznamem a po odečtu úhrady je vyplácen každého 15. dne v měsíci obyvateli zůstatek.

Jakým způsobem se hradí pobyt?

Pokud má klient zřízen bankovní účet, lze platbu provádět trvalým příkazem z účtu na účet DSR. Pokud klient souhlasil s vyplácením důchodu hromadným seznamem, je úhrada za pobyt automaticky odečtena a klientovi je vyplácen zůstatek. Platbu lze uskutečnit také v hotovosti v kanceláři ekonomky DSR, která vydá klientovi potvrzení. Úhradu za pobyt jsou klienti povini zaplatit nejpozději poslední den v měsíci.

Mohu pobyt v DSR kdykoli ukončit i přes nesouhlas rodiny?

Ano. Při nástupu je s klientem sepsána smlouva. Tuto smlouvu může klient kdykoli během pobytu vypovědět.

Musí rodina zajistit praní mého osobního a ložního prádla? Musím si přivézt vlastní ložní prádlo?

Ne. Ložní prádlo i lůžkoviny jsou poskytovány naším zařízením. Klient si může dovézt třeba malý polštářek, apod. Praní a údržbu osobního i ložního prádla zajišťuje prádelna DSR (kromě čistírny).

Je překážkou k přijetí, když je klient zcela nepohyblivý a přijímá pouze kašovitou stravu?

Ne. Kvalifikovaný personál je schopen se o takového klienta postarat a zajistit komplexní péči. Kontraindikací k přijetí je pouze klient se závažnou psychiatrickou diagnózou a se závislostí na alkoholu a jiných toxikomániích.

Nabízí vaše zařízení nějaké volnočasové aktivity?

Ano. Klienti mají možnost podle svých možností, schopností a přání navštěvovat společenské a kulturní akce, které pořádá DSR. Další nabídkou jsou zájmové kroužky, např. ruční dílna, kavárnička, trénink paměti, „povídání o …“ na předem zvolené téma (historie, léčivé bylinky, zdraví, jóga, atd.), filmový klub či keramika. Každý den ráno je skupinové cvičení pod vedením rehabilitační pracovnice.

Je možné si u vás objednat obědy a odnášet si je domů?

Bohužel ne, tuto službu poskytuje pečovatelská služba v obci.

Ve vašem zařízení poskytujete stravování celodenně?

Ano. Jídelníček na celý den se skládá ze snídaně + přesnídávky formou výběrové nabídky tj. čaj,bílá káva,černá káva,chléb, pečivo, tmavý chléb, sladké pečivo,máslo, tavený sýr, plátkový sýr, uzenina,pomazánky tvarohové, džem /dia džem/, paštika, med, párky. Oběd + svačina se skládá z jednoho druhu polévky. Hlavní jídlo si lze vybrat ze dvou nabídek. U oběda klienti dostávají i odpolední svačinu tj, mléčný výrobek, ovoce, sladké pečivo, sušenky, ovocné přesnídávky. Večeře v denní nabídce je jeden druh stravy (viz.ukázkový jídelníček). Jednotlivá jídla si klient může odhlásit.
Jídelníčky sestavila nutriční terapeutka ve spolupráci s hospodářkou a lékařem domova. Také je u nás sestavena stravovací komise z klientů domova a ti se mohou vyjadřovat k jídelníčkům.

Vaříte i dietní jídla?

Ne. V DSR přihlížíme na pestrost a vyváženost stravy. Klient si může vybrat oběd i večeři ze dvou nabízených variant, z čehož je jedna tzv. odlehčená.

Je možné si sám vařit?

Na každém patře je kuchyňka vybavená elektrickým vařičem, rychlovarnou konvicí, kde si klient může ohřát nebo připravit jednoduché jídlo.

Je možné se zapojit do drobných prací a pomoci tak zaměstnancům?

Ano, dle možností a s ohledem na bezpečnost klientů je možná pomoc při přípravě jídelny, drobné práce na zahradě, apod.

Mohu do domova docházet jako dobrovolník?

Ano, pokud máte zájem o dobrovolnickou práci se seniory v našem zařízení, kontaktujte nás a sjednáme si schůzku.

Logo Středočeský kraj

nahoru