Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov seniorůRudná, poskytovatel sociálních služeb

Péče

V našem domově má klient zajištěnou péči po 24 hodin denně. Péče se poskytuje individualizovaně, tedy dle toho, jak klient potřebuje. Tato péče se skládá z:

 

  • Ošetřovatelské péče – poskytované všeobecnými sestrami na základě ošetřovatelských plánů, které sestavují dle ordinace lékařů našich klientů, a
  • Běžné každodenní péče – jako je pomoc s hygienou, oblékáním, zařízením osobních záležitostí či volnočasovou výplní. Tuto péči plánuje klient společně s klíčovým pracovníkem a upravujete si jí v průběhu poskytování služby v našem domově s tím, jak se klientovi potřeby a přání mění.

Způsob, jakým klientovi (ne)bude personál pomáhat při běžných denních činnostech – stravování, oblékání, ranní a večerní hygiena, koupání, chůze, ale i udržování klientových zájmů a koníčků, kontaktů s rodinou a blízkými, řešení sociálně-právních nejasností či problénů si klient domlouvá s jeho klíčovým pracovníkem. Ten je klientovi na začátku přidělen, ale může jej kdykoliv změnit – stačí zajít za vedoucí oddělní výchovné nepedagogické činnosti. V plánu si stanovuje, čeho by chtěl/a prostřednictvím služby v našem domově dosáhnout a tedy co k tomu od nás potřebuje. S  klíčovým pracovníkem pak sestaví klient jeho individuální plán, podle kterého bude péče poskytována tak, aby mohl/a dosáhnout toho, co chtěl/a. Součástí individuálního plánu je i posouzení rizik, která klientovi mohou v našem Domově hrozit, a tzv. Profil klienta.

Do našeho Domova dochází dva praktičtí lékaři, ke kterým se může klient přehlásit. Může si ale ponechat i svého. Náš domov dále spolupracuje s několika odbornými lékaři – s geriatrem, urologem, dermatologem a psychiatrem, kteří do našeho domova docházejí. Za ostatními specializacemi je nutné dojíždět do jejich ordinací.

Předepisované léky si může klient v lékárně vyzvednout sám/sama, nebo je mohou vyzvednout rodinní příslušníci, případně personál našeho domova. Doplatky za léky zajištěné personálem pak hradí klient vedoucí všeobecné sestře nebo jejímu zástupci.

Dopravu na vyšetření do zdravotnických zařízení zajišťuje klient podle svých možností společně s rodinnými příslušníky. Pokud není možné, aby klienta na vyšetření odvezli, domluví všeobecné sestry s daným lékařem převoz sanitním vozem. Náš domov neposkytuje přepravní služby a nemá povinnost automaticky zajistit doprovod na vyšetření. Je vhodné, aby vyšetření objednávali rodinní příslušníci a přizpůsobili tak termín svým možnostem, aby klienta mohli na vyšetření doprovodit.

Logo Středočeský kraj

nahoru