Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov seniorůRudná, poskytovatel sociálních služeb

Dobrovolnictví

Pokud chcete strávit volný čas s našimi klienty, podílet se na naplňování jejich potřeb a stát se společníky při vycházkách, hovorech či zábavě staňte se u nás dobrovolníkem.

„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení!“

Domov seniorů Rudná spolupracuje na realizaci dobrovolnického programu s nestátní neziskovou organizací – Dobrovolnickým centrem Kladno. Tato spolupráce je upravena smlouvou. Nestátní nezisková organizace má programy – Pes kamarád a Senior.

Dobrovolníkem je fyzická osoba, která ze své vůle, ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnosti ve prospěch klientů DSR.

 Dobrovolníci v DSR vykonávají:

  1. Pravidelnou dlouhodobou činnost, tj. docházení do domova dlouhodobě a jejich činnost je především orientovaná:
  • vyplněním volného času klientům formou skupinových aktivit
  • individuální s jednotlivými klienty jako průvodci, společníci, nebo animoterapeuti (terapeuti za pomoci zvířat)
  • pomoc při tvorbě a realizaci tematických a motivačních programů pro klienty
  1. Jednorázovou činnost, tj. organizační výpomoc a doprovod klientů na různé akce

Jestliže se chcete zapojit do našeho dobrovolnického programu, neváhejte nás kontaktovat na tel. č. 736533227 či e-mailové adrese mk@dsrudna.cz. Koordinátorkou dobrovolníků je Bc. Trynerová Martina.

Logo Středočeský kraj

nahoru