Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov seniorůRudná, poskytovatel sociálních služeb

Základní zásady

Základní zásady poskytování sociálních služeb

 • Individuální přístup 
  Všichni pracovníci DSR přistupují ke každému klientovi individuálně s ohledem na jeho přání, potřeby, rozhodnutí a jedinečnou osobnost.
 • Partnerství 
  Všichni pracovníci DSR poskytují službu v partnerském vztahu prostřednictvím rovného postavení klienta a pracovníka. Tento vztah je založen na vzájemné důvěře, toleranci a respektu.
 • Odpovědnost 
  Všichni pracovníci DSR mají odpovědnost za své jednání a jednají vždy ve prospěch klienta. Své pracovní úsilí vynakládají tak, aby poskytovali kvalitní službu.
 • Mlčenlivost
  Všichni pracovníci DSR jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Nabídka - poptávka
  Při plánování a nabídce volnočasových aktivit vycházíme i z poptávky ze strany klientů.
Logo Středočeský kraj

nahoru