Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov seniorůRudná, poskytovatel sociálních služeb

Stížnosti

Postup při podávání a vyřizování stížností /viz dokumenty/


Možnost stěžovat si i v případě závislosti na poskytované službě je jednou ze základních podmínek zachování důstojnosti člověka.

Stížnosti DSR chápe jako Postřehy ke službě, kterou DSR poskytuje a jsou pro DSR důležitými poselstvími o spokojenosti s poskytovanou službou a o tom, zda služba odpovídá potřebám klientů. Jsou podnětem pro zlepšení kvality služby. Současně jde o nástroj kontroly uživatele nad službou, která mu je poskytována. Postřeh ke službě je obranou proti neoprávněnému zásahu do práv a chráněných zájmů obyvatele DSR.

Logo Středočeský kraj

nahoru